Zpracování a ochrana osobních údajů

Provozovatel eshopu HillVital s.r.o. Dlhé hony 5031/6, 058 01 Poprad IČO: 50739972 prohlašuje, že Vaše osobní údaje zpracováváme ve smyslu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a a podle ustanovení zákona 101/2000 Sb. z 4. dubna 2000 o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů (dále jen jako „GDPR“). Přečtěte si také Zásady souborů cookies.

 1. Ochrana osobních údajů

Vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme Vaši kontrolu nad Vašimi osobními údaji a digitálním obsahem a je naší prioritou zabránit každému neoprávněnému přístupu k nim.

Jaké osobní údaje od Vás požadujeme?

Osobní údaje, které nám poskytnete, zahrnují jako povinné údaje: kontaktní informace, platební údaje a nepovinné údaje. Bez uvedení povinných údajů u nás nemůžete nakupovat. Dobrovolně nám poskytnete osobní údaje tam, kde Vás žádáme o udělení souhlasu, např. při registraci, souhlasu se zasíláním marketingových informací, recenzí a dalších podle uvedeného rozsahu.,

Jak vaše osobní údaje využíváme?

Vaše údaje potřebujeme například k následujícím účelům:

 • Vytvořit a zpracovat váš osobní účet (registrace).
 • Zpracovat Vaše objednávky, doručení zboží, vrácení zboží, reklamace.
 • Zasílat aktuální informace o stavu Vaší objednávky prostřednictvím sms nebo emailové zprávy.
 • Kontaktovat Vás v případě problémů s doručením Vámi objednaného zboží emailem, sms nebo telefonicky.
 • Odpovědět na Vaše dotazy emailem nebo telefonicky.
 • Zasílat Vám marketingové informace (newsletter).
 • Zkontrolovat Váš věk z důvodů právních předpisů týkajících se nakupování.
 • Osobní údaje, které jsou nevyhnutelné pro řádné poskytování služeb, resp. splnění všech našich povinností vyplývajících ze smlouvy, nebo všeobecně závazných právních předpisů musíme zpracovat bez ohledu na Vámi udělený souhlas po dobu stanovenou právními předpisy.
 • Osobní údaje budou smazané v souladu s platnou legislativou, pokud nebudete souhlasit s prodloužením doby zpracování
 1. Informace, které s námi sdílíte

Abychom vám poskytli co nejlepší služby a relevantní obsah, shromažďujeme informace o tom, jak je naše webová stránka využívaná. To znamená, že když používáte náš web, zjišťujeme, jaké funkce jsou nejčastěji využívané. V případě, že s námi nechcete sdílet tyto informace, můžete si na svém prohlížeči zapnout anonymní režim nebo nastavit soubory cookies. Přečtěte si více v Zásadách souborů cookies.

Udělený souhlas se zasíláním marketingových informací můžete kdykoliv odvolat kliknutím na odkaz „Odhlásit Newsletter“ v zaslaném e-maily nebo nás můžete kontaktovat na kontaktech uvedených v eshopu (část Kontakt).

 1. Poskytovatelé služeb

Abychom byli schopni poskytovat Vám kvalitní služby, nemůžeme existovat bez externích poskytovatelů. Údaje, které získáme, mohou být zpřístupněné doručovacím společnostem, případně dalším poskytovatelům zpracovatelských softwaru a služeb. Vaše údaje nikdy neposkytujeme, neprodáváme ani nevyměňujeme s třetími stranami za účelem obchodování.

 1. Newsletter - marketingový email

Údaje poskytnuty v procesu objednávky zboží, hlavně emailová adresa, mohou být použity na zasílání newsletterů týkajících se a informujících o výhodných nabídkách na objednané a zakoupené zboží. V smyslu čl. 7 odst. 3 GDPR, má spotřebitel právo takový souhlas kdykoliv odvolat a to pomocí linku, který bude přiložen k této zprávě. Odvolání souhlasu nezakladá spotřebiteli žádné další náklady a výdaje.

 1. Vaše práva

Máte právo požadovat informace o tom, jaké osobní údaje o Vás uchováváme (bezplatně jedenkrát za rok). Pokud jsou tyto údaje nesprávné nebo neúplné, můžete požádat, abychom  tyto informace opravili nebo odstranili. Vaše údaje nemůžeme odstranit, pokud nám v tom brání zákonné předpisy o uchovávání údajů, například zákon o účetnictví nebo jiné opodstatněné důvody. Máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů (čl. 7 odst. 3 GDPR), právo požadovat přístup k svým osobním údajům (čl. 15 GDPR), právo na jejich opravu (čl. 16 GDPR), výmaz (čl. 17 GDPR), právo na omezené zpracování (čl. 18 GDPR), a vznést námitku proti zpracování(čl. 21 GDPR), máte právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci (čl. 20 GDPR), právo podat stížnost na Úřadě pro ochranu osobních údajů, pokud si myslíte, že naše společnost při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s GDPR (čl. 77 GDPR).

Právo na kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů (čl. 7 odst. 3 GDPR)

Jako dotčená osoba máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, avšak odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu před jeho odvoláním.

Právo na přístup (čl. 15 GDPR)

Máte právo na poskytnutí kopie osobních údajů které o vás máme k dispozici, jako i na informace o tom, jako vaše osobní údaje používáme. Ve většině případů vám budou vaše osobní údaje poskytnuté v elektronické formě, pokud nepožadujete jiný způsob jejich poskytnutí. Pokud jste o poskytnutí těchto informací požádali v písemné formě, budou vám poskytnuté písemně, pokud to bude technicky možné. Máte právo požadovat informace o tom, které osobní údaje o Vás uchováváme (bezplatně jedenkrát za rok).

Právo na opravu (čl. 16 GDPR)

Přijímáme přiměřené opatření, abychom zabezpečili přesnost, úplnost a aktuálnost informací, které o Vás máme k dispozici. Pokud si myslíte, že údaje, kterými disponujeme jsou nepřesné, neúplné nebo neaktuální, prosím, neváhejte nás požádat, abychom tyto informace upravili, aktualizovali nebo doplnili.

Právo na vymazání (čl. 17 GDPR)

Máte právo nás požádat o vymazání vašich osobních údajů, například v případě, pokud osobní údaje, které jsme o Vás získali, už více nejsou potřebné na naplnění původního účelu zpracování. Vaše právo je však potřebné posoudit z pohledu všech relevantních okolností. Například, můžeme mít určité právní a regulační povinnosti, co znamená, že nebudeme moct vaší žádosti vyhovět.

Právo na omezení zpracování (čl. 18 GDPR)

Za určitých okolností jste oprávnění nás požádat, abychom přestali používat vaše osobní údaje. Jde například o případy, když si myslíte, že osobní údaje, které o Vás máme, mohou být nepřesné, nebo když si myslíte, že už Vaše osobní údaje nepotřebujeme využívat.

Právo na přenos údajů (čl. 20 GDPR)

Za určitých okolností máte právo nás požádat o přenos osobních údajů, které jste nám poskytli, na jinou třetí stranu podle Vašeho výběru. Právo na přenos se však týká jen osobních údajů, které jsme od Vás získali na základě souhlasu nebo na základě smlouvy, které jste jednou se smluvních stran.

Právo  namítat (čl. 21 GDPR)

Máte právo namítat vůči zpracování údajů, které je založené na našich legitimních oprávněných zájmech.  V případě, pokud nemáme přesvědčivý legitimní oprávněný důvod na zpracování a Vy podáte námitku, nebudeme vaše osobní údaje dále zpracovávat.

Právo podat stížnost (čl. 77 GDPR)

Máte právo podat stížnost na Úřadě pro ochranu osobních údajů, pokud si myslíte, že naše společnost při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s GDPR (čl. 77 GDPR).

 1. Zabezpečení

Zabezpečovací služby pomáhají uchovat osobní údaje v bezpečí před kybernetickými útoky a zvědavými lidmi. Bez zabezpečení neexistuje záruka soukromí. Díky našemu odhodlání věnovat se kybernetické bezpečnosti, můžeme Vám nabídnout  skutečně bezpečné digitální služby

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz.