Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky - účinné od 25.05.2018

Všechny smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím jsou uzavřené v souladu s právním pořádkem Slovenské republiky.

V případě, pokud je smluvní stranou spotřebitel, řídí se právní vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 40/1964 Z. z. Občanský zákoník,  v platném znění, zákonem č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochraně spotřebitele, v platném znění a zákonem č. 108/2000 Z.z. o ochraně spotřebitele při podomním prodeji a zásilkovém prodeji v platném znění, v platném znění a zákonem č. 102/2014 Z.z. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku, nebo smlouvy uzavřené mimo provozních prostorů prodávajícího a o změně a doplnění některých zákonů.

V případě, pokud je smluvní stranou podnikatel,  řídí se právní vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 513/1991 Z. z. Obchodní zákoník v platném znění.

Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran, vyplývajících z kupní smlouvy,  uzavřené mezi prodávajícím, kterým je HillVital s.r.o., Dlhé hony 5031/6, 058 01 Poprad, IČO: 50739972, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Prešov, Vložka č. 34246/P, oddíl: Sro., DIČ: CZ684576131, plátce DPH (dále jen "prodávající") a kupujícím, kterých  předmětem je koupě a prodej zboží na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího.

Provozovatelem internetového obchodu a zároveň prodávajícím je společnost:

HillVital s.r.o.
IČO: 50739972
DIČ: CZ684576131
Sídlo: Dlhé hony 5031/6, 058 01 Poprad

Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Prešov, Vložka č. 34246/P, oddíl: Sro.

Orgán dozoru: Inspektorát SOI pro Prešovský kraj  
Obrancov mieru 6, 080 01  Prešov 1  
Odbor výkonu dozoru a Právní odbor
tel. č. 051/7721 597 fax. č. 051/7721 596
www.soi.sk

Čísla bankovních účtů:
EUR měna:
Fio Banka: 2501188370/8330
IBAN:  SK8083300000002501188370, SWIFT/BIC: FIOZSKBAXXX

CZK měna:
Fio Banka: 2501188370/2010
IBAN:  SK8083300000002501188370, SWIFT/BIC: FIOZSKBAXXX

 • Kupujícím je každá fyzická, nebo právnická osoba, která kontaktuje prodávajícího s úmyslem koupě zboží, které prodávající nabízí, nebo zboží,  které prodávající nemá zařazené v nabídce..
 • Používáním WWW stránek internetového obchodu a vyplněním objednávkového formuláře dává kupující souhlas s těmito Obchodními podmínkami a vyhlašuje, že se s nimi důkladně obeznámil. Zároveň bere na vědomí zpracování svých osobních údajů podle NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a a podle ustanovení zákona 18/2018 z.z, z 29. listopadu 2017 o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů.
 • Prodávající si vyhrazuje právo jednostranně měnit tyto Obchodní podmínky bez uvědomění kupujícího. Každá vykonaná změna  bude v souladu se zákony Slovenské republiky.
 • Aktuální platné znění Obchodních podmínek bude zveřejněné na internetové stránce prodávajícího.

 

OBJEDNÁVÁNÍ  ZBOŽÍ

 • Zboží si může kupující objednat následovně:

- prostřednictvím internetových stránek,

- e-mailem nebo telefonicky, kontakty jsou uvedené v sekci Kontakt na webové stránce.

 • Odesláním objednávky se kupující zavazuje převzít objednané zboží a zaplatit za zboží dohodnutou cenu (co také  potvrzuje před odesláním objednávky). Kupující bere na vědomí, že odeslání objednávky prodávajícímu se kvalifikuje jako návrh na uzavření kupní smlouvy,  přičemž závaznou součástí kupní smlouvy jsou i tyto Obchodní podmínky.
 • Přijatou objednávku potvrdí prodávající během pracovních dní do 24 hodin e-mailem, nebo telefonicky a zároveň oznámí kupujícímu dostupnost a termín dodání zboží. Potvrzením objednávky prodávající akceptuje návrh kupujícího na uzavření kupní smlouvy. Všechny potvrzené objednávky jsou pro obě strany závazné.
 • Prodávající se zavazuje dodat správný kupujícím objednaný druh zboží a množství zboží a to v dohodnuté ceně.
 • Kupující může stornovat objednávku zadanou přes internetové stránky nejpozději do té doby, pokud má objednávka stav „REGISTROVANÁ“. Stav zpracování si může kupující kdykoliv zkontrolovat na webové stránce v části "Můj účet" a „Vaše údaje/objednávky“. Kupující může objednávku zrušit telefonicky,  nebo e-mailem. Při písemné objednávce jí může kupující stornovat nejdříve při telefonickém potvrzení přijetí objednávky. Po ověření splnění podmínek zrušení objednávky,  potvrdí prodávající kupujícímu storno objednávky e-mailem, nebo telefonicky. V případě, že už byla suma za objednané zboží uhrazená, prodávající zašle peníze zpět na bankovní účet kupujícího do 14 ti pracovních dní. Peníze mohou být vrácené jen na účet vedený v €,  nebo CZK v kterékoliv bance na Slovensku a České republice.
 • Prodávající má právo zrušit objednávku v případě, pokud není možné zabezpečit objednané zboží, nebo jej  zabezpečit za dohodnutou cenu. V takovém případě kupujícímu vrátí uhrazenou sumu v plné výšce a to nejdříve do 14 ti pracovních dní, nebo mu nabídne náhradní zboží, nebo jiné řešení, pokud s tím kupující bude souhlasit.
 • V případě doplnění aktuální objednávky, může kupující požádat prodejce o její doplnění e-mailem, nebo telefonicky, přičemž nahlásí objednávkový kód zboží a počet ks daného zboží. Prodejce objednávku doplní o dané zboží, přičemž systém automaticky po změně odešle informaci o změně objednávky  s komentářem od prodejce (v závislosti od formy placení za zboží, se odešle automaticky změněná zálohová faktura, přehled objednávky).
 • Vysvětlivky k stavu vaši objednávky ("Nastavení účtu (konta)" a „Vaše údaje/objednávky“)

NEVYBAVENÁ .- přijatá objednávka ,

VYBAVUJE SE - probíhá zpracování objednávky,

VYBAVENÁ - objednávka odeslaná zákazníkovi,

STORNOVANÁ - zrušená objednávka.

 

CENA ZA ZBOŽÍ

 • Ceny uvedené na internetových stránkách  platí pro nákup produktů prostřednictvím internetového obchodu.
 • Prodejce - společnost HillVital s.r.o., je plátce DPH.
 • Ceny uvedené na internetových stránkách  jsou uvedené v Českých korunách.
 • Všechny slevy a akciové produkty jsou počítané z ceny uvedené na internetových stránkách, tzn. z "Běžné ceny". Akciový produkt splňuje všechny náležitosti "Akciového produktu", tzn. původní cenu "běžnou cenu" produktu, akciovou cenu.
 • K ceně za produkt bude připočtená cena za doručení zboží podle způsobu a místa doručení.
 • Balné nebo jiné poplatky nejsou  účtované.

 

PLATBA ZA ZBOŽÍ

 • Zákazníkovi jsou na webové stránce k dispozici následující možnosti platby:

- dobírka,
- online platba kartou,
- Paypal

Při telefonické objednávce je možnost platby jen prostřednictvím dobírky.

Dobírka: pokud zákazník objedná na dobírku, zákazník zaplatí za přijaté zboží přímo kurýrovi, v Zásilkovně, nebo na nejbližší poště.

Online platba kartou: pokud si zákazník vybere platební metodu online platbu kartou, postupuje podle pokynů na úhradu po dokončení objednávky. Zákazník bude přesměřován do Gopay. Výběrem této možnosti zákazník souhlasí s přenosem osobních údajů potřebných pro platbu. Ihned po přijetí platby na účet společnosti HillVital s.r.o. dodáme zboží s ohledem na uvedené dodací podmínky.

Paypal: pokud si zákazník vybere v průběhu objednávky způsob platby Paypal, bude přesměřován do Paypal. Výběrem této možnosti zákazník souhlasí s přenosem osobních údajů potřebných pro platbu. Ihned po přijetí platby na účet společnosti HillVital s.r.o. dodáme zboží s ohledem na uvedené dodací podmínky.

Žádáme kupujících, aby zaplatili přesnou cenu a použili správný variabilní symbol.

 • Všechny platby musí být uskutečněné v měnách EUR nebo CZK.
 • Fakturu dodává kupující spolu se zbožím.

 

DORUČOVACÍ PODMÍNKY

 • Kupující bere na vědomí, že nabídka zboží na webových stránkách nepředstavuje aktuální  stav zásob na skladu, ale sortiment, který kupujícímu prostřednictvím těchto stránek nabízíme.
 • Doručovací doba na zboží,  které je v nabídce je následující:
 • pokud je zboží na skladu prodávajícího, potom je odeslané do 24-48 hodin od přijetí objednávky,
 • pokud je zboží na OBJEDNÁVKU, o přesném termínu dodání bude kupující informovaný do 2 pracovních dní od přijetí objednávky.
 • Doručení kurýrem PPL je do 3 - 4 dní od odeslání zboží. Doručení je prováděno během pracovních dnů.
 • Doručení Zásilkovnou je do 2 pracovních dnů od odeslání zboží. Doručení je prováděno během pracovních dnů.
 • O dodací lhůtě a termínu dodání bude prodávající kupujícího informovat při potvrzení objednávky e-mailem, nebo telefonicky,  pokud není uvedeno přímo při produktu na stránkách. Pokud kupujícímu nevyhovuje oznámená prodloužená dodací lhůta, má možnost stornovat objednávku v souladu s těmito Obchodními podmínkami.
 • Při platbě převodem, resp. platbě kartou nebo Paypal je zboží kupujícímu odeslané až po připsání  peněz na bankovní účet prodávajícího

 

DOPRAVA ZBOŽÍ

 • Prodej a doručení zboží prostřednictvím internetových stránek  je standardně vykonávaný jen v rámci Slovenska a České republiky. V případě zájmu o doručení zboží mimo území SR je potřebné kontaktovat prodejce.
 • Prodávající zabezpečuje dodání zboží způsobem, které je uvedené při zadávání objednávky:
 • kurýrní službou PPL,
 • Zásilkovna,
 • poštou.
 • Místo odběru je stanovené na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání zboží na určené místo.
 • Zboží  je přiměřeně  zabalené a zabezpečené. Kupující je povinný při přebíraní zboží zkontrolovat neporušenost zásilky. V případě, že kupující zjistí jakékoliv poškození zásilky je povinný o této skutečnosti bezodkladně informovat prodávajícího, nejpozději  však do 24 hodin ode dne doručení zásilky. Kupující je povinný poškození zásilky zapsat do přebíracího dokladu kurýrské služby. Bez tohoto zápisu nebudou později akceptované žádné reklamace  týkající se  poškození  zásilky.
 • V případě doručení zboží přepravcem (kurýrem) je zboží pojištěné v plné výšce.
 • Spolu se zbožím dodá prodávající kupujícímu  fakturu (daňový doklad) – slouží jako dodací list, návod na obsluhu a záruční list (pokud si to druh zboží vyžaduje).
 • Prodávající zodpovídá za zboží až po jeho převzetí kupujícím. Zboží se považuje za převzaté kupujícím od doby, kdy ten písemně potvrdí převzetí zboží.
 • Prodejce nenese  zodpovědnost za opožděné dodání objednaného zboží kupujícímu zaviněné přepravcem. Za poškození zásilky zaviněné přepravcem zodpovídá v plném rozsahu přepravce, u kterého je zboží vždy pojištěné. Takové případy řeší prodávající dodáním nového zboží kupujícímu, bez ohledu na vyspořádání vzniklé škody s přepravcem. O přepravci, který zabezpečuje doručení zboží rozhoduje prodávající. Cena za dopravu je uvedená na nákupním dokladu samostatně a je součástí celkové hodnoty dodaného zboží.
 • Prodávající nenese zodpovědnost za případné nedodání zboží kupujícímu, ke kterému došlo vinou výrobce, nebo distributora v důsledku jakéhokoliv omezení, zrušení distribučních práv, anebo jiných nepředvídaných překážek. V takovém případě má kupující nárok na vrácení peněz v plné výšce.
 • Náklady na dodání nadrozměrného, křehkého, nebo těžkého zboží se zavazuje prodávající oznámit kupujícímu při potvrzení objednávky.
 • Poplatky za doručení zboží jsou následovné:
 • Dobírka kurýrní službou  - dodání zboží prostřednictvím osvědčené kurýrní služby PPL. Zboží balíme do krabic, případně plastových obalů. Takto zabalený balík k Vám dojde do 3 - 4 dní od objednávky (pokud nedojde ke komplikacím při přepravě, pokud se se zákazníkem nedohodlo po objednávce jinak, zákazník objednal zboží do 14:00 hod. v den objednávky), přičemž při výběru balíka zaplatíte za přepravné 0 Kč. V případě,  pokud nebylo zboží doručené kurýrem v dohodnutém termínu (zpravidla do 3 - 4 dní od odeslání) a kupující nemá informaci  o stavu doručení zboží, může se obrátit na naši provozovnu, kde mu budou poskytnuté požadované informace. PPL přepravní služba má stejně jako jiné přepravní služby čas rozvozu při běžné zásilce - službě od 8.00 - 18:00 hodiny v den doručení. Neručíme za dohodnuté časy, které si zákazník dohodne s řidičem, který má jeho zásilku, může se stát,  že i po dohodě s řidičem Vaše zásilka z různých důvodů nebude doručená na čas, který  jste si dohodli a bude doručená do 18:00 hodiny.
 • Doručení přes zásilkovnu - úložní místa nabízejí zákazníkům možnost osobního vyzvednutí zásilky na vybraných místech. Na pobočku Zásilkovny je dopravena do dvou pracovních dní. Balík je zde uložen po dobu 5 dní, případně lze úložní dobu na žádost prodloužit. O tom, že je pro Vás zásilka připravena k odběru, Vás zasilkovna.cz informuje SMS zprávou a e-mailem. Balíček je vydán na základě sdělení hesla, které obdržíte v SMS zprávě. Při výběru zaslání přeš Zásilkovnu je přepravné 0 Kč
 • Pošta - při zaslání zásilky v rámci Slovenské republiky je 0 EUR, do České republiky je zaslání zásilky zpoplatněné sumou 78 Kč.

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Provozovatel internetového obchodu je HillVital s.r.o., Dlhé hony 5031/6, 058 01 Poprad, IČO: 50739972, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Prešov, Vložka č. 34246/P, oddíl: Sro., DIČ: CZ684576131, plátce DPH.
 • Plně respektujeme soukromí svých zákazníků, ale pro vybavení objednávky potřebujeme nevyhnutelné osobní údaje, které budou použité výlučně pro zaslání objednaného zboží a pro komunikaci se zákazníkem. Při registraci a nakupování je potřebné poskytnout následující  informace o kupujícím:
 • jméno a příjmení, přesnou adresu včetně krajiny (resp. adresu, která má být uvedená na faktuře),
 • e-mailovou adresu (slouží na identifikaci kupujícího v systému a na komunikaci  s kupujícím),
 • volitelné další adresy (pokud si kupující přeje doručit zásilku na jinou adresu jako je fakturační),
 • volitelné telefonní číslo (pro rychlejší kontakt s kupujícím),
 • pokud kupujícím je firma/živnostník, je potřebné uvést i obchodní název, IČO a IČ DPH.
 • Kupující je oprávněný kdykoliv změnit své údaje a další nastavení prostřednictvím e-mailu, nebo po přihlášení do svého účtu na webové stránce.
 • Provozovatel internetového obchodu tímto prohlašuje, že s osobními údaji svých zákazníků získanými při vytváření zákaznického účtu, resp. objednávky nakládá v smyslu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a a podle ustanovení zákona 18/2018 z.z, z 29. listopadu 2017 o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů. Z výše uvedeného zákona plyne  povinnost, neposkytnutí získaných osobních údajů třetí straně. Výjimkou je při doručení zboží přepravní službou, poskytnutí  nevyhnutelně potřebných údajů externímu dopravci, za účelem doručení zásilky a i vybavení objednávky. Tyto údaje jsou však vždy poskytnuté jednorázově na vybavení konkrétní objednávky.
 • Odesláním objednávky kupující uděluje prodávajícímu v souladu s NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a a podle ustanovení zákona 18/2018 z.z, z 29. listopadu 2017 o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů, souhlas se zpracováním svých osobních údajů uvedených v objednávce za účelem vybavení objednávky a dodání zboží a to na období 3 let. Poskytnutí osobních údajů kupujícím je dobrovolné. Kupující má právo svůj souhlas odvolat a to písemnou formou na adresu sídla prodávajícího nebo emailem uvedeným v kontaktech.

 

DALŠÍ USTANOVENÍ

 • Prodávající a kupující se dohodli, že plně uznávají elektronickou formu komunikace, zejména prostřednictvím elektronické pošty (e-mail) a internetové sítě (www), jako platnou a závaznou pro obě smluvní strany.
 • Další vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními  Občanského a Obchodního zákoníka.

 

POUČENÍ O PRÁVECH KUPUJÍCÍHO PŘI NÁKUPU PŘES INTERNET

MOŽNOST ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 • V souladu s ustanovením 7 odst. 1 c. 102/2014 Z.z. o ochraně spotřebitele při podomním prodeji a zásilkovém prodeji v platném znění, má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy do 14 pracovních dní od převzetí zboží bez uvedení důvodu. V případě, pokud spotřebitel odstoupí od smlouvy, bude snášet náklady na vrácení zboží prodávajícímu podle § 10 ods. 3, a pokud odstoupí od smlouvy uzavřené na dálku, i náklady na vrácení zboží, který vzhledem na jeho povahu není možné vrátit prostřednictvím pošty.
 • Odstoupením od smlouvy jsou si smluvní strany povinné vrátit navzájem poskytnuté plnění. V případě, pokud spotřebitel už převzal objednané zboží, je povinný ho vrátit v originálním spotřebitelském balení za předpokladu, že se obeznámil s vlastnostmi výrobku.
 • Spotřebitel je zároveň povinný v odstoupení od smlouvy uvést kontaktní údaje a číslo účtu, na který má být uhrazená suma za objednané  zboží poukázaná ze strany prodávajícího, pokud se nedohodnou,  že si převezme peníze osobně. Prodávající se zavazuje uhradit zaplacenou částku bezodkladně, obratem po vrácení objednaného zboží, nejpozději však do 14 dní. Formulář o odstoupení od smlouvy, který je potřebné vyplnit najdete na následujícím formuláři:

 

Formulář o odstoupení od smlouvy, který je potřebné vyplnit najdete na následujícím ODKAZU.

 • Pokud bude vrácené zboží neúplné, poškozené,  nebo viditelně použité nad rámec zjištění vlastností a funkčnosti, bude si prodávající uplatňovat u kupujícího úhradu nákladů a náhradu způsobené škody v rámci platné  legislativy tzn. Spotřebitel zodpovídá jen za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku takového zacházení se zbožím, které je nad rámec zacházení potřebného na zjištění vlastností a funkčnosti zboží.
 • Spotřebitel nezodpovídá za snížení hodnoty zboží, pokud si prodávající nesplnil informační povinnost o právu spotřebitele odstoupit  od smlouvy.
 • V případě, pokud spotřebitel chce vrátit objednané zboží, ale to už bude poškozené, použité, částečně opotřebené, resp. v stavu, které neodpovídá stavu, v kterém bylo prodávajícím odeslané, nejedná se o odstoupení od smlouvy. Prodávající může v takovém případě odmítnout plnění , nebo po dohodě s kupujícím požadovat si takto vzniklou škodu, kterou je prodávající povinný prokázat, uhradit ze sumy, která byla uhrazená spotřebitelem za objednané zboží,  nebo odmítnout plnění.

 

ZÁRUKA VRÁCENÍ PENĚZ

 • Prodávající se zavazuje kupujícímu vrátit plnou zaplacenou sumu za zboží v případě, pokud zakoupené zboží nesplnilo jeho očekávání. Kupující  je povinný kontaktovat prodávajícího emailem nebo, požádat o vrácení zaplacené sumy z důvodu nesplnění očekávání. Kupující je povinný zaslat nespotřebovaný obsah v originálním balení na adresu prodávajícího spolu s důvodem vrácení, kde musí být uvedený bankovní účet, na který bude prodávající zasílat  plnou sumu za uhrazené zboží.
 • Prodávající zaručuje vrácení plné sumy za zboží v případě, že mu je tato žádost zaslaná do 30 dní od převzetí zboží kurýrem, resp. poštou.

Podmínky vrácení peněz

 • vrácený přírodní produkt značky HillVital musí mít alespoň 30% původního obsahu (zbylé množství bude našimi pracovníky zkontrolované)
 • obsah produktu nesmí být nahrazen jiným, cizím obsahem
 • uvedení důvodu, proč nejste s produktem spokojená/ý
 • vrácení peněz je možné do 30 dnů od doručení produktu
 • předmětný produkt zaslat na adresu: HillVital s. r. o., Anton Tokar, Žilkova 113, Brno, 621 00

 

ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

 • Prodávající si vyhrazuje právo na změnu všeobecných obchodních podmínek. Povinnost písemného oznámení změny v těchto obchodních podmínkách je splněná umístěním na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího.
 • Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnost vůči kupujícímu uzavřením kupní smlouvy.
 • Kupující zasláním objednávky potvrzuje, že si tyto všeobecné obchodní podmínky přečetl a v celém rozsahu s nimi souhlasí.

 

Právní doložka Copyright

Všechny materiály publikované na webových stránkách společnosti HillVital s.r.o. jsou chráněné autorským zákonem. Produkty a služby, které jsou na webových stránkách uvedené, informace o nich a jejich vyobrazení mohou být chráněné dalšími právy dotčených osob.

Názvy a označení výrobků, služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků.

Jakákoliv část webových stránek společnosti (zvlášť popisy a vyobrazení prodávaných produktů, popis nákupu a rozdělení kategorií  a parametrů) nesmí být zkopírovaná elektronickou, nebo mechanickou cestou a zpřístupněná veřejnosti bez předcházejícího písemného povolení držitele autorských práv.