Radikulopatie - radikulární syndrom

radikulopatie-hillvital-prirodni-produktyV oblasti páteře medicína rozlišuje několik základních typů bolestí. Jednou z nich je tzv. radikulární bolest. Je důsledkem poškození nebo podráždění nervových kořenů vystupujících z míchy. Toto poškození nese odborný název radikulopatie.

Hlavním problémem při radikulopatii  je šíření bolestí a parastézií (trnutí, mravenčení a pod.) z páteře do jiných částí těla, pánve, horních a dolních končetin. Jde teda o vyzařování bolestí do oblastí, které jako takové nejsou nijak poškozené.

Obsah:


Co vám můžeme nabídnout

Počet příznaků, které provázejí radikulární syndrom je poměrně velký. Proto je potřebné řešit projevy tohoto onemocnění více než jedním terapeutickým prostředkem. Máme pro vás několik čistě bylinných koncentrátů, jejichž úlohou je odbřemenit vás od nepříjemností, které jsou součástí dennodenního zápasu s radikulopatií.

Kapsamax balzám

Kapsamax - balzám na příznaky polyneuropatie, účinně řeší těžkosti spojené s projevy radikulárního syndromu. Tento syndrom také patří do kompetence neurologa. S jistou rezervou ho můžeme zařadit mezi neuropatické nemoci. K základním příznakům tohoto typu onemocnění jsou různé parestezie, bolesti svalstva a nedostatečné prokrvení oblastí zasaženého dermatomu.

Takzvaný kapsaicin, základní účinná složka masti Kapsamax je ideálním léčivem užívaným k léčbě výše zmíněných symptomů. Původní přírodní výtažek není jen součástí různých fytoterapeutických prostředků, ale našel své uplatnění i v medikamentech produkovaných farmakologickými společnostmi. Jeho aplikace na bolestivé místo působí hřejivě. Dokáže ulevit od pocitů brnění, trnutí, bodání a přinavrátit citlivost na znecitlivěné místa. Jeho aplikace také pomáhá prokrvit nedostatečně zásobované oblasti.

Toto jsou hlavní důvody, pro které je jeho užívání vhodné při různých typech neuropatie nebo neurologických poruch, jejichž příčina je v zásadě mechanického původu. Jeho pozitiva tu však nekončí. Další bylinné extrakty zastoupené v jeho složení mají i analgetické účinky zmírňující bolest.

Přípravek není vhodné používat v případě zánětu nervu, nebo v případě povrchového zánětu na pokožce. Právě kapsaicin, který působí při parestezii  a znecitlivění blahodárně, by v případě zánětu mohl způsobit výrazné zhoršení.

Salikort balzám

Jiným přírodním produktem, který by vám mohl při léčbě jistých příznaků radikulopatie pomoci, je Salikort balzám. Jeho hlavní sférou působení jsou bolesti svalstva. Radikulopatie bolestivě zasahuje různé části lidského pohybového aparátu, jehož stavebním kamenem jsou svaly. Bolest při radikulárním syndromu může pocházet z páteře, krční nebo bederní, no její následný rozptyl může zasáhnout celého člověka. Od svalů ramen až po špičky chodidel.

Svalové oblasti zasažené tímto onemocněním se případ od případu různí, no jejich bolest, otok nebo zánět a občasné ochabnutí je velice závažné. Salikort balzám působí proti všem těmto projevům. Také má mnoho výhod oproti jiným výrobkům. Především se jedná o čistě přírodní bylinný produkt. Je bez konzervantů, umělých barviv a umělých vůní. Ale nejpodstatnější je jeho bolest svalů zmírňující působení, pocházející ze znalecky vyvinutého bylinného složení.  

Ginkgo biloba a čaje

V naší nabídce máme také velmi populární Ginkgo bilobu. O tomto přírodním prostředku se v posledním desetiletí hodně popsalo. Mnozí vědci doufali, že prokáží jeho příznivý vliv na kognitivní schopnosti člověka, co se ale zatím neprokázalo. No i tak převládá všeobecná shoda v tom, že ginkgo blahodárně působí na mozek a centrální nervovou soustavu. Na zklidnění a uvolnění napětí periferních nervů doporučujeme jeho pravidelné používání.

Do pozornosti dáváme Čaj Go a Čaj Relax. Za zvážení stojí jejich bylinné složení slibující příjemnou úlevu od bolestí svalstva v jednom případě a v druhém případě uvolnění napjatých nervů, o co se mohou zapříčinit bylinky, jako meduňka a kozlík lékařský.

Příčiny radikulopatie

Hlavní příčinou radikulopatie je komprese nervových kořenů vystupujících z míchy na různých místech páteře. K faktorům, které tento útlak způsobí, patří nejčastěji tyto jevy:

 • vyskočení meziobratlové ploténky,
 • vznik, růst osteofytů, kostních výrůstků na obratlích,
 • zhoustnutí páteřních vazů, které vede k zúžení prostoru mezi obratly a tím k tlaku na nervové kořeny,
 • různé infekční nemoci, maligní a benigní formy nádorů mohou být příčinou změn skeletu páteře a způsobit tlak na míšní nervové kořeny.

O radikulopatii

Symptomy radikulopatie se mohou překrývat se symptomy periferní neuropatie. Proto je obtížné rozlišit zdroj postižení. Rozdíl mezi neuropatií a radikulopatií je ten, že zatímco při neuropatii je původcem bolestí lokální periferní nerv, v případě radikulopatie je třeba hledat patologickou příčinu v změnách nervových kořenů míchy, které jsou lokalizované na různých místech páteře.

Lékařská věda rozlišuje několik základních druhů radikulopatie a to v závislosti od toho, o jaký nervový kořen jde, resp. který nervový kořen je poškozený a tím je zároveň také původcem průvodních  problémů. Nervové kořeny, stejně jako i druhy radikulopatií se označují podle místa, kde sa na ose páteře nacházejí. Rozličné nervové kořeny míchy inervují různé oblasti lidského těla. Odborný pojem používaný neurology na označení oblastí kůže, které jsou senzitivně zásobeny nervovými vlákny z rozličných míšních nervových kořenů se nazývají dermatomy.

Trochu z anatomie páteře

Páteř tvoří osu lidského těla.  Má několik základních funkcí: opornou, pohybovou, ochranou. Skládá se z 33 nebo 34 obratlí, meziobratlových plotének a vazů. Páteř se skládá z pěti částí, které dávají jména pěti druhům obratlí. Jde o 7 krčních obratlů (lat. vertebrae cervicales), 12 hrudních obratlů (lat. vertebrae thoracicae), 5 bederních obratlů (lat. vertebrae lumbales), 5 křížových obratlů (lat. vertebrae sacrales), které jsou srostlé do křížové kosti a 4 až 5 kostrčních obratlů (lat. vertebrae coccygeae) srostlých do jediné kosti - kostrče.

Obratle mají otvor, kterým prochází jedna z dvou základních složek našeho centrálního nervového systému - mícha. Chránit míchu je jedna ze základních úloh páteře. Z míchy vycházejí tzv. spinální nervy. Páry spinálních nervů vytvářejí míšní segmenty. Počet míšních  segmentů je 31, co je v podstatné míře dané počtem obratlů. Rozeznáváme 8 krčních segmentů, 12 hrudních, 5 bederních, 5 křížových a 1 kostrčový.

Míšní nervy sa spojují do míšních nervových kořenů. Tyto se spojují do předních a zadních míšních kořenů. Přední kořeny vedou vzruchy z centra, teda z mozku a míchy do periferie, naopak zadní kořeny vedou vzruchy z periferních nervů těla do mozku. Podle funkčnosti je můžeme rozdělit na motorické a senzorické. Přední jsou motorické, zadní senzorické.  

Druhy radikulopatie

Radikulopatie má svůj původ v různých částech páteře, která je sloupovitým souhrnem obratlů, kterými prochází mícha. Z míchy popři obratlů vybíhají nervové kořeny, které inervují různé části lidského těla. Podle lokalizace, teda podle obratlů, kde se poškozený nervový kořen míchy nachází, medicína rozlišuje několik druhů radikulárního syndromu. Nejčastěj to je takzvaná cervikální radikulopatie a lumbální radikulopatie, jinými slovy, poškození nervových kořenů krční a bederní páteře. Zřídka jsou kompresí zasažené nervové kořeny hrudních obratlů.

Při cervikální radikulopatii bolest vyzařuje z oblasti krční páteře do ramen a horních končetin. Záleží na konkrétní meziobratlové oblasti, kde byl nervový kořen zasažený, ta následně vysílá nervové signály periferních oblastí, kde způsobuje různé druhy vjemů, bolestivých i parastetických. Může způsobit trnutí jednotlivých prstů na rukou, znecitlivění předloktí, bolest ramena a podobně.

Naopak, komprese nervových kořenů hrudní a bederní oblasti způsobuje bolestivé a nepříjemné těžkosti v oblastech od beder, přes pánev až k chodidlům dolních končetin. Existují skutečně závažné následky poškození těchto oblastí nervových kořenů, například znecitlivění pánevních oblastí může mít za následek inkontinenci nebo poruchy erekce.  

Příznaky radikulopatie

Příznaky radikulopatie nejsou ničím příjemným, bývají velmi bolestivé. Další nepříjemností je, že mohou zasáhnout různé části těla, mohou způsobit bolesti zad, bolesti hlavy, bolestí horních i dolních končetin, bolestí uší, bolestí vystřelující do různých částí těla. Při hernii meziobratlové ploténky, teda její vyskočení dochází k problému s nedokrvením. K tomu se nezřídka přidává edém a zánět.

Často dochází k poruchám nebo dočasné ztrátě citlivosti končetin. K nepříjemnému průvodnímu jevu patří problémy s pohyblivostí, člověk může mít těžkosti se zvedáním hlavy, pohyblivostí páteře, problémy so zahájením pohybu, problém vstát po delším sezení nebo problém s kráčením po schodech, ať už nahoru nebo dolů. Dochází k ochabnutí svalstva, svalové slabosti i svalovým bolestem. Aby nedošlo k těm nejnepříjemnějším z uvedených problémů, je třeba v správném čase vyhledat pomoc.

Léčba radikulopatie

Jakékoliv léčbě předchází vždy diagnostika. Na začátku se zjišťuje anamnéza pacienta. Lékař zvažuje klinické příznaky. Hodnotí chůzi, celkové držení těla. Kromě toho, v současnosti mají lékaři k dispozici různé druhy zobrazovacích metod, které s lehkostí odhalí vnitřní fyzické patologické změny v oblasti páteře. Lékař má možnost se rozhodnout, jestli zvolí na zobrazení röntgen, počítačovou tomografii, magnetickou rezonanci nebo elektromyografii.  

Jakmile lékař získá adekvátní obraz o pacientovém stavu, je čas nastavit optimální léčbu. V akutním stádiu, při neutichajících bolestech se většinou přistupuje k farmakologické léčbě, doporučuje se klid a minimalizování fyzické zátěže.

Při léčbě radikulopatie se používá široké spektrum farmak: analgetika, lokální anestetika, opiáty, kortikoidy, svalové relaxancie, léky na zlepšení prokrvení, nesteroidní antiflogistika, ale i psychofarmaka. Užívání zmíněných léků nám sice může krátkodobě pomoci, ale také jsou s vícerými uvedenými přípravky spojená rizika, které je potřebné pořádně promyslet.

Nehledě na úspěšnosti syntetických léků je při léčbě radikulopatie nutné změnit některé každodennosti, které se podíleli na vzniku těžkosti spojených s radikulárním syndromem. Je vhodné naučit se správnému držení těla, osvojit si cviky na zpevnění svalstva, zvýšit ergonomii pracovního prostředí a zavést do svých denních obyčejů pravidelné procházky, samozřejmě, ve vhodné obuvi.

Naše společnost HillVital nabízí přírodní produkty, masti, vitamínové doplňky a čaje, které mohou přinést vítězství v mnohých každodenních bitkách proti nepříjemným příznakům různých nemocí a bolestem. No k tomu, aby byla vojna vítězná, je často potřebné také upravit životosprávu.  

Naše produkty působí jako analgetika, zmírňují otoky, záněty a také přinášejí uvolnění svalstva. Výše uvedené přípravky, ať už Kapsamax,  Salikort balzám, Ginkgo biloba a čaje Go  a Relax by mohli být přesně tím, co při svých zdravotních těžkostech potřebujete a hledáte.

 

 
222
6861222686
Značky

Stránka 1 z 1 - 5 položek celkem

   
 • salikort balzam na uvolneni svaloveho napeti hillvital 747
  Salikort mast 250 ml na svalové napětí vyvolané neuropatií
  Skladem

  Se speciálně namíchanými léčivými bylinami dáte svým bolestivým svalům ničeným neuropatií teraputickou nálož plnou bylinných extraktů. Ta přináší žádané uvolnění při tišení příznaků a bolestí vyvolaných neuropatií. Důmyslné spojení bylin uvolňuje svalové napětí a slabost.

  Bohatá receptura obsahuje ověřené terapeutické složky jako je arnika, pakaštan koňský a kůra vrby bílé. Díky hloubkovému působení pomáhá snížit vliv každodenních symptomů neuropatie.

  Přírodní receptura Salikort balzámu je tím nejlepší na zmírnění svalových zánětlivých problémů z řady HillVital.

  Výrobce: Global Partners System Kft.


  570 Kč
  Značka: HillVital
 • hillvital kapsamax balzam polyneuropatie brneni koncetin prirodni produkty 723
  Kapsamax balzám na příznaky polyneuropatie 250 ml
  Skladem

  Síla obsažených bylin v Kapsamax balzámu padne vhod, když vám polyneuropatie znepříjemňuje váš život.  Noční křeče, trnutí nohou, studené končetiny nebo nepříjemné brnění, to jsou jen některé symptomy onemocnění, které útočí na periferní nervy a trvale je poškozuje.

  11 aktivních bylin v balzámu na zmírnění příznaků polyneuropatie vám může pomoci vrátit se do běžného života. Pokud i vy patříte do skupiny lidí, jež sužuje polyneuropatie, zkuste bylinnou terapii nabytou silou přírody a žijte opět život bez bolesti!

  Výrobce: Global Partners System Kft.


  552 Kč
  Značka: HillVital
 • hillvital caj go pohybovy aparat sk cz 145
  Čaj Go pro podporu pohybového ústrojí, 150 g
  Skladem

  Momentálně nedostupné!

   

  Přírodní Čaj GO je vyroben ze speciálně vybraných přírodních bylin, které blahodárně působí na klouby, revma, artrózu. Přírodní látky působí zevnitř a pomáhají nastartovat proces přirozené obnovy kloubů, chrupavek a tkání.

  Přírodní medicína používá několik bylin ke zmírnění různých nepříjemných onemocnění pohybového aparátu, ale i na podporu regenerace po zranění. Tato čajová směs je vyrobena z nejlepších bylin, které příroda nabízí tak jako všechny naše bylinné čaje.

  Výrobce: Global Partners System Kft.


  222 Kč
  Značka: HillVital
 •  
 • hillvital caj relax biele pozadie 154
  Antistresový Čaj Relax na upokojení 150 g
  Skladem

  Přírodní čaj na uklidnění nervů z 6 vhodně zkombinovaných přírodních bylin, které pomáhají proti nervové podrážděnosti, nespavosti, migréně, stavech vyčerpání a na potlačení depresivních stavů.

  Díky svým zklidňujícím účinkům se požívají již od pradávna, zmírňují napětí, pomáhají k uklidnění organismu a blahodárně působí na pohodu nervové soustavy.

  Příroda nám nabízí několik bylin, které nám pomohou bojovat se stresemVyzkoušejte proto bylinky speciálně namíchané tak, aby pomohli zklidnit  nervovou soustavu. Tato čajová směs je vyrobena z nejlepších bylin, které příroda nabízí jako všechny naše bylinné čaje. 

  Výrobce: Global Partners System Kft.


  299 Kč
  Značka: HillVital
 • HillVital VITAMIN: Ginko Biloba podpora paměti 118
  Vitamíny na podporu paměti - Ginkgo Biloba 60 ks
  Skladem

  Podpora mozku, srdce, krevních cév a nervové soustavy s Ginkgo bilobou od HillVital!

  Ginkgo biloba je známá pro podporu paměti a zvyšováním koncentrace. Své o něj věděli už Číňané v středověku. Ale to není zdaleka vše.

  Stejně účinná je při podpoře cirkulace krve, díky které dodává živiny a kyslík do buněk. Hodí se tak při udržování správné činnosti nervové soustavy, svalů a funkčnosti cév. Stavte na Ginkgo Bilobu při problémech s neuropatií, křečovými žilami nebo migrénami!

  Výrobce: Global Partners System Kft.


  686 Kč
  Značka: HillVital

Stránka 1 z 1 - 5 položek celkem