Placebo efekt a nocebo efekt

Určitě jste už něco slyšeli o placebo efektu, však? Tento efekt má i svého méně příjemného dvojníka, je jím takzvaný nocebo efekt. Zatímco placebo efekt přináší pacientovi pozitivní účinky, nocebo efekt pacientovi přináší újmu, komplikace a zhoršení fyzického stavu zahrňující častokrát i bolest. 

Záhadou při těchto jevech zůstává, co způsobuje zlepšení, resp. zhoršení aktuálního fyzického stavu v případě těchto efektů. Při hledání odpovědi na tyto otázky se dostáváme na hranici filozofického nebo vědeckého problému vztahu mysli a těla. Mnozí redukcionisté, to znamená ti, kteří problém vztahu mysle a těla redukují na problém těla, by nad tímto fenoménem pravděpodobně jen mávli rukou. Ale vědci nebo filozofové se širším rozsahem zájmů a otevřeností pro neortodoxní myšlenkové modely, hledají odpovědi opírající se o takové pojmy, jakými jsou vědomí, představivost, imaginace, které by jiní vědci z oblasti psychologie nejraději vyloučili.

Placebo efekt

Pro srozumitelnost si definujeme pojem placebo, rep. Placebo efekt. Slovem placebo se obvykle označuje látka,“lék”, který neobsahuje žádné aktivně působící látky, které by mohly být účinné při léčbě konkrétní nemoci, ale i přesto přináší měřitelné fyzické zlepšení u pacienta trpícího určitým neduhem. Placebem mohou být a nejčastěji jsou např. Neškodné tablety cukru.

Pojem placebo efekt referuje k celkovému procesu konzumace, rep. Aplikace konkrétní látky, nebo léčebné procedury až k jejím zdravotním benefitům. Je zřejmé, že se za tímto efektem skrývá nějaká forma autosugescie, ale bližší a konkrétnější poznatky, které by vysvětlili celý mechanismus, ještě stále čekají na své odhalení.

Nocebo efekt

Nocebo efekt je méně známým a zároveň podstatně méně žádoucím dvojníkem placebo efektu. Kořen slova nocebo pochází z latiny, slovo “noceo” v tomto tvaru první osoby jednotného čísla znamená “škodím”. Zatímco placebo přináší pacientovi úlevu, nocebo je obvykle zhoršením aktuálního fyzického stavu. V případě nocebo efektu se zdravotní stav po konzumaci léků, aplikací krému, nebo jiném medicínském zákroku, komplikuje a dochází k zintenzivnění bolestí. Fyziologické příčiny těchto negativních reakcí organismu jsou i v případě nocebo efektu neznámé, resp. neexistuje pro ně fyziologické vysvětlení, ale jeho konkrétní negativní projevy jsou zřejmé a měřitelné.

Odborníci identifikovali několik základních psychologických jevů, které jak se zdá, stojí za projevy nocebo efektu. Jde o:

  • způsob, jakým lékař mluví o možných vedlejších efektech a důsledcích nějaké léčebné procedury (terapie)
  • důvěra k lékaři
  • předcházející zkušenosti s podobnou léčbou
  • výdavky na léčbu

Modelový příklad

Schopnost vytvářet si představy, modelovat budoucnost a žít očekáváním je jednou ze specifických lidských rysů. Placebo efekt a nocebo efekt ukazují, jaká bezprostřední interakce existuje mezi těmito mentálními schopnostmi a fyzickými procesy. Myšlení, v podobě pozitivních nebo negativních očekávání, má velký dosah na lidské zdraví.

Dnes díky novým zobrazovacím metodám mozku víme, jakým způsobm výzva k představě konkrétní činnosti rozsvítí konkrétní mozkovou oblast, neuronální obvod odpovědný za danou činnost, ať už jde o pohyb nebo vizualizaci předmětů. Nejen faktická činnost, samotná představa činnosti rozhýbe mozkovou aktivitu konkrétních oblastí mozku.

Představte si, že dlouhodobě čelíte neustupujícím bolestem hlavy. Rozhodnete se navštívit lékaře. Lékař po vyslechnutí a zvážení symptomů předepíše lék, který máte za úkol užívat jednou denně po snídani. Upozornil vás, že cena léků je dost vysoká. A že můžete očekávat vedlejší účinky v podobě nevolnosti a malátnosti. To, co vám však neřekne je, že ve skutečnosti je tabletka vyrobená z cukru, teda jde o “placebo”.  

Po převzetí předepsaných léků je užijete. Po hodině se u vás objeví pocit slabosti, cítíte pocit únavy, nevolnost, potřebu lehnout si. Cítíte, že se s vámi kroutí pokoj, To, co vás pravděpodobně napadne jako první je: "Už je to tady! Lékař mi to říkal. "Zde máme před sebou nocebo efekt.

Jako nejjednodušší vysvětlení se nám nabízí, že ne lék, ale to, co jste slyšeli od lékaře spolu s vaší náchylností k sugesci, způsobilo, že váš mozek a tělo reagovali tak, jak reagovali.

Pár slov na závěr

Příklad placebo a nocebo efektu je důkazem, že naše mysl (nebo pokud chcete, mozek) má nad námi, našim tělem a fyzickými pochody velkou moc. Dá se předpokládat, že poznání vzájemné interakce těchto dvou složek, by nám umožnilo ovládat mnohé nežádoucí nebo patologické procesy. Současná úroveň vědeckých poznatků nám to částečně umožňuje a nejen ona, stejně i různé formy “duchovních” nebo “duševních” cvičení (relaxace, meditace a pod.).

Placebo efekt a nocebo efekt se sebou přináší i jisté etické problémy pro lékaře a zdravotnické zaměstnance. Vyvstává zde například otázka, do jaké míry informovat pacienta o rizicích, vedlejších účincích konkrétní léčby tak, abychom v něm nevyvolali škodlivý nocebo efekt.

Ani placebo efekt není izolovaný od morálky a není eticky bezproblémový. Nasazení "léčby" založení na “placebu” jako “účinné” složce, lze odsoudit jako morálně nepřípustné, jako bažení po zisku ze strany výrobců takového “medikamentu” a zároveň klamání a balamutění pacienta.

Tím podstatným, co nám může poznání placebo a nocebo efektu přinést, je uvědomění si neprozkoumaných možností “duše” při sebeovládání psychické i fyzické složky člověka.

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz.