Diskopatie - otázky a odpovědi

Co je to diskopatie? 

Diskopatie je souhrnným označením degenerativních změn meziobratlových plotének

Degenerace ploténky se na začátku projeví její dehydratací, v dalších stádiích dochází k jejímu posunu, deformací a změně polohy jejího tekutého jádra (nucleus pulposus). V pokročilém stavu ploténka ztrácí svou velikost, jinými slovy, zužuje se. Změnou polohy nucleus pulposus může dojít  až k hernií ploténky (posunu ploténky). 

Jaká je funkce plotének?

Hlavním úkolem meziobratlových plotének je spojovat obratle a tlumit nárazy těla. Umožňují odpružení obratlů

Jaká je anatomická struktura ploténky?

Zjednodušeně se dá říci, že meziobratlové ploténky, resp. disky se skládají ze dvou částí: vazivového prstence (anulus fibrosus) a hlenovitého (gelového) jádra – nucleus pulposus

Pro optimální, správné fungování plotének je nezbytná jejich neustálá hydratace. K udržení pružnosti potřebují látkovou výměnu. Deska se podobá na “houbu”, která při natažení páteře do sebe nasaje výživné látky z okolí a naopak při stlačení vypudí do okolí nepotřebné, odpadové látky. 

Jaké jsou hlavní faktory a příčiny poruch meziobratlových disků, plotének?

Jedním z klíčových faktorů při degeneraci plotének je jejich dehydratace, resp. vysychání jejich jádra - nucleus pulposus. Nejčastěji je příčinou tohoto jevu nesprávné držení těla, nerovnováha zádového a břišního svalstva. Jiným faktorem, který přináší stejné následky, je opakované přetěžování různých partií zad, nesprávný způsob zvedání těžkých břemen a podobně. 

V případě, že je naše držení těla správné, že jsou svaly v rovnováze, naše páteř funguje jako harmonika, natahuje se a stlačuje při každém kroku. V případě chybného držení těla a deformace svalstva dochází k stlačení a natahování páteře minimálně. Důsledkem toho je nedostatečná výživa, resp. podvýživa plotének, která způsobí, že ploténky ztrácejí pružnost a degenerují. 

Dochází k vytlačování plotének mimo okraj obratle, čehož důsledkem bývá často útlak nervových kořenů míchy, případně i samotné míchy, což představuje vážnou neurologickou komplikaci. 

Ploténky postupně tvrdnou (kostnatějí) a pod vlivem prudkého pohybu nebo nadměrné zátěže mohou prasknout, což má za následek vytlačení, vytečení hlenovitého jadra.

Zvýšený tlak na obratle vzniká například při dlouhodobém sezení, nadváze, ochablých stabilizačních svalech, zvedání těžkého břemena, v důsledku zvýšeného tlaku mezi obratlí dochází k vyklenutí disku, meziobratlové ploténky.

Jaké druhy diskopatie známe?

Mezi obratli se od druhého krčního obratle (C2-C3 nebo C2/3) po první křížový (L5-S1 nebo L5/S1) nacházejí meziobratlové ploténky (disky). Mezi prvním a druhým obratlem krční páteře se ploténky nenachází. Všech plotének je spolu 23. 

Obvykle se rozlišují čtyři základní souhrnné druhy diskopatie. Jejich názvy jsou odvozeny od oblasti páteře, v níž se poškozená ploténka nachází. Odborná literatura tedy rozlišuje: cervikální diskopatii, torakální diskopatii, lumbální a lumbálnosakrální diskopatii. Poškození konkrétní ploténky se zvykne lokalizovat přesněji, zadáním konkrétních čísel obratlů, mezi nimiž se ta, která konkrétní ploténka nachází. Tak se například mluví o diskopatii C4 - C5, kde značka C je označením cervikální, tedy krční páteře a čísla 4 a 5 označují pořadová čísla obratlů od vrchu (to znamená, od hlavy směrem k pánvi). 

Meziobratlové ploténky jsou vazivem pevně spojené s tělem obratle. Nejsou inervované a teda nejsou zdrojem bolesti, nezpůsobují bolest. Proto je jednoduchá diskopatie často jen náhodným nálezem na snímcích RTG či jiné zobrazovací techniky, přičemž ty byly provedeny za účelem diagnostiky jiné poruchy. 

Problém nastává až pri vytlačení ploténky. Zatlačení ploténky může způsobit mnoho nepříjemnosti, může způsobit kompresi míšních nervových kořenů nebo  samotné míchy. V takovém případě se častokrát objeví projevy radikulárního syndrómu, teda parestézie, píchání, bodání, ostrá bolest, trnutí končetin. Místo bolesti a parestezie závisí na konkrétním nervovém kořenu míchy, který podléhá kompresi. 

Jemný posun ploténky (do 3 mm)  mimo okraj obratle bez poškození jádra (nucleus pulposum) se odborně nazývá bulging ploténky. Vytlačení ploténky nad 3 mm mimo okraj těla obratle nebo poškození jádra ploténky posunem disku sa nazývá hernie. Ta se dá blíže specifikovat pojmy, jako jsou protruze, která označuje vytlačení ploténky bez přerušení prstence nebo extruze, při které dochází k prasknutí vazivového prstence. V pokročilých stádiích degenerace není ničím výjimečným vytlačení ploténky ne mimo okraj těla obratle, ale přímo do těla obratle. V takovém případě hovoříme o tzv. Schmorlých uzlech.

Pokud se z degenerovaného disku oddělí malá část, mluvíme o sekvestry. Tento stav může představovat skutečné nebezpečenství, proto se častokrát musí řešit tento stupeň diskopatického poškození chirurgicky.

Jaké přírodní přípravky mohou přinést úlevu v případě, že poškození ploténky způsobuje nepříjemné bolestivé stavy?

Samozřejmě, že ne vždy, naopak dalo by se říci, že jen zřídka dojde k takovému závažnému stavu, jako je rozpad, či oddělení části od disku. U většiny příznakových diskopatií jde o menší komprese nervových kořenů, což způsobí radikulární syndrom. V případě parestezií je jedním z možných řešení ošetření končetin, resp. postižených partií terapeutickým použitím účinných přírodních mastí. 

Kapsamax balzám od HillVital je produktem, jehož unikátní, původní receptura je určena právě na řešení lehčích neurologických problémů s inervací oblasti. V případě píchání, bodání, nedostatečného prokrvení a částečného trnutí nebo znecitlivění končetin je tím nejlepším, co můžete udělat, aplikace masti s obsahem kapsaicinu. Ta může vrátit původní citlivost končetinám a odstranit další nepříjemné příznaky provázející radikulární syndrom.

V případě, že bolestivé stavy, brnění končetin delší dobu nepolevují, je nutná návštěva lékaře, který provede potřebná vyšetření, zjistí rozsah poškození plotének a stanoví nejúčinnější léčbu. Užívání přírodních mastí proti brnění, bodání a na podporu prokrvení končetin vám však ani v tomto období nemůže nijak poškodit. Jejich účinky budou naopak vždy pozitivní.

Co je to diskopatie? 

Diskopatie je souhrnným označením degenerativních změn meziobratlových plotének

Degenerace ploténky se na začátku projeví její dehydratací, v dalších stádiích dochází k jejímu posunu, deformací a změně polohy jejího tekutého jádra (nucleus pulposus). V pokročilém stavu ploténka ztrácí svou velikost, jinými slovy, zužuje se. Změnou polohy nucleus pulposus může dojít  až k hernií ploténky (posunu ploténky). 

Jaká je funkce plotének?

Hlavním úkolem meziobratlových plotének je spojovat obratle a tlumit nárazy těla. Umožňují odpružení obratlů

Jaká je anatomická struktura ploténky?

Zjednodušeně se dá říci, že meziobratlové ploténky, resp. disky se skládají ze dvou částí: vazivového prstence (anulus fibrosus) a hlenovitého (gelového) jádra – nucleus pulposus

Pro optimální, správné fungování plotének je nezbytná jejich neustálá hydratace. K udržení pružnosti potřebují látkovou výměnu. Deska se podobá na “houbu”, která při natažení páteře do sebe nasaje výživné látky z okolí a naopak při stlačení vypudí do okolí nepotřebné, odpadové látky. 

Jaké jsou hlavní faktory a příčiny poruch meziobratlových disků, plotének?

Jedním z klíčových faktorů při degeneraci plotének je jejich dehydratace, resp. vysychání jejich jádra - nucleus pulposus. Nejčastěji je příčinou tohoto jevu nesprávné držení těla, nerovnováha zádového a břišního svalstva. Jiným faktorem, který přináší stejné následky, je opakované přetěžování různých partií zad, nesprávný způsob zvedání těžkých břemen a podobně. 

V případě, že je naše držení těla správné, že jsou svaly v rovnováze, naše páteř funguje jako harmonika, natahuje se a stlačuje při každém kroku. V případě chybného držení těla a deformace svalstva dochází k stlačení a natahování páteře minimálně. Důsledkem toho je nedostatečná výživa, resp. podvýživa plotének, která způsobí, že ploténky ztrácejí pružnost a degenerují. 

Dochází k vytlačování plotének mimo okraj obratle, čehož důsledkem bývá často útlak nervových kořenů míchy, případně i samotné míchy, což představuje vážnou neurologickou komplikaci. 

Ploténky postupně tvrdnou (kostnatějí) a pod vlivem prudkého pohybu nebo nadměrné zátěže mohou prasknout, což má za následek vytlačení, vytečení hlenovitého jadra.

Zvýšený tlak na obratle vzniká například při dlouhodobém sezení, nadváze, ochablých stabilizačních svalech, zvedání těžkého břemena, v důsledku zvýšeného tlaku mezi obratlí dochází k vyklenutí disku, meziobratlové ploténky.

Jaké druhy diskopatie známe?

Mezi obratli se od druhého krčního obratle (C2-C3 nebo C2/3) po první křížový (L5-S1 nebo L5/S1) nacházejí meziobratlové ploténky (disky). Mezi prvním a druhým obratlem krční páteře se ploténky nenachází. Všech plotének je spolu 23. 

Obvykle se rozlišují čtyři základní souhrnné druhy diskopatie. Jejich názvy jsou odvozeny od oblasti páteře, v níž se poškozená ploténka nachází. Odborná literatura tedy rozlišuje: cervikální diskopatii, torakální diskopatii, lumbální a lumbálnosakrální diskopatii. Poškození konkrétní ploténky se zvykne lokalizovat přesněji, zadáním konkrétních čísel obratlů, mezi nimiž se ta, která konkrétní ploténka nachází. Tak se například mluví o diskopatii C4 - C5, kde značka C je označením cervikální, tedy krční páteře a čísla 4 a 5 označují pořadová čísla obratlů od vrchu (to znamená, od hlavy směrem k pánvi). 

Meziobratlové ploténky jsou vazivem pevně spojené s tělem obratle. Nejsou inervované a teda nejsou zdrojem bolesti, nezpůsobují bolest. Proto je jednoduchá diskopatie často jen náhodným nálezem na snímcích RTG či jiné zobrazovací techniky, přičemž ty byly provedeny za účelem diagnostiky jiné poruchy. 

Problém nastává až pri vytlačení ploténky. Zatlačení ploténky může způsobit mnoho nepříjemnosti, může způsobit kompresi míšních nervových kořenů nebo  samotné míchy. V takovém případě se častokrát objeví projevy radikulárního syndrómu, teda parestézie, píchání, bodání, ostrá bolest, trnutí končetin. Místo bolesti a parestezie závisí na konkrétním nervovém kořenu míchy, který podléhá kompresi. 

Jemný posun ploténky (do 3 mm)  mimo okraj obratle bez poškození jádra (nucleus pulposum) se odborně nazývá bulging ploténky. Vytlačení ploténky nad 3 mm mimo okraj těla obratle nebo poškození jádra ploténky posunem disku sa nazývá hernie. Ta se dá blíže specifikovat pojmy, jako jsou protruze, která označuje vytlačení ploténky bez přerušení prstence nebo extruze, při které dochází k prasknutí vazivového prstence. V pokročilých stádiích degenerace není ničím výjimečným vytlačení ploténky ne mimo okraj těla obratle, ale přímo do těla obratle. V takovém případě hovoříme o tzv. Schmorlých uzlech.

Pokud se z degenerovaného disku oddělí malá část, mluvíme o sekvestry. Tento stav může představovat skutečné nebezpečenství, proto se častokrát musí řešit tento stupeň diskopatického poškození chirurgicky.

Jaké přírodní přípravky mohou přinést úlevu v případě, že poškození ploténky způsobuje nepříjemné bolestivé stavy?

Samozřejmě, že ne vždy, naopak dalo by se říci, že jen zřídka dojde k takovému závažnému stavu, jako je rozpad, či oddělení části od disku. U většiny příznakových diskopatií jde o menší komprese nervových kořenů, což způsobí radikulární syndrom. V případě parestezií je jedním z možných řešení ošetření končetin, resp. postižených partií terapeutickým použitím účinných přírodních mastí. 

Kapsamax balzám od HillVital je produktem, jehož unikátní, původní receptura je určena právě na řešení lehčích neurologických problémů s inervací oblasti. V případě píchání, bodání, nedostatečného prokrvení a částečného trnutí nebo znecitlivění končetin je tím nejlepším, co můžete udělat, aplikace masti s obsahem kapsaicinu. Ta může vrátit původní citlivost končetinám a odstranit další nepříjemné příznaky provázející radikulární syndrom.

V případě, že bolestivé stavy, brnění končetin delší dobu nepolevují, je nutná návštěva lékaře, který provede potřebná vyšetření, zjistí rozsah poškození plotének a stanoví nejúčinnější léčbu. Užívání přírodních mastí proti brnění, bodání a na podporu prokrvení končetin vám však ani v tomto období nemůže nijak poškodit. Jejich účinky budou naopak vždy pozitivní.

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz.