Metabolický syndrom

metabolicky-syndrom-hllvital

Vznik a příznaky metabolického syndromu

Metabolický syndrom je rizikový faktor vzniku srdcovocévních onemocnění. Jeho výskyt stoupá s věkem, tělesnou váhou, se sociální a ekonomickou úrovní krajiny. Je důsledkem životního stylu. Příčiny vzniku metabolického syndromu jsou:

  • nedostatek pohybu a tělesné aktivity,
  • nadměrný příjem potravy,
  • sedavé zaměstnání,
  • zlé stravovací návyky.

Zdravotní problémy metabolického syndromu

Skladá se z určitých zdravotních problémů jako: zvýšený krevní tlak, vysoká hladina cukru v krvi, centrální obezita, nadbytek tukového tkaniva v oblasti pásu a abnormální hladina cholesterolu.

Metabolickým syndromem riskujeme i další zdravotní komplikace jako je - cukrovka nebo kardiovaskulární onemocnění. Když nezměníme životní styl, stravovací návyky a celkový způsob života riskujeme i jiné nepříjemné komplikace jako fakt, že budeme odkázaní na léky.

Řešení metabolického syndromu

Proto řešení metabolického syndromu musí byt systematické. Neexistuje totiž žádny univerzální lék. Je potřebné léčit všechny zdravotní problémy, z kterých se metabolický syndrom skladá samostatně. Léčba by měla mít za cíl optimalizování krevního tlaku a hladiny cukru v krvi, zredukovaní obezity a samozřejmě snížení cholesterolu.

Jelikož metabolický syndrom je nebezpečným rizikovým faktorem a předpokladem dalších zdravotních komplikací, je nutné abychom léčbu striktně dodrželi a dbali na svoje zdraví.