Vyhrajte hodnotný balíček

sutaz-cz

STATUT SOUTĚŽE “Soutěžní týden s HillVital”

(dále jen „Statut“)

Statut upravuje podmínky účasti v soutěži, způsob a postup při provádění činností potřebných k jejímu provádění a vymezuje podrobnosti o právech a povinnostech účastníků.

 1. Organizátor Soutěže (dále jen „Organizátor“)
  Obchodní jméno: HillVital s.r.o.
  Sídlo: Dlhé hony 5031/6, 058 01 Poprad
  IČO: 50 739 972
  DIČ: 2120464874
  Zapsaný v rejstříku: Obchodní rejstřík Okresního soudu Prešov, Oddíl: Sro, Vložka č. 34246/P
 2. Termín konání soutěže
  Soutěž se uskuteční v období od 13.11.2022 08:00 h. do 15.11.2022 12:00. V tomto termínu budou soutěžící zařazeni do soutěže.
 3. Osoby oprávněné účastnit se soutěže
  Zúčastnit se soutěže může pouze osoba starší 18 let (fyzická osoba mladší 18 let se může zúčastnit pouze se souhlasem zákonného zástupce), která má trvalý pobyt na území České republiky (dále jen „soutěžící“).
 1. Podmínky účasti v soutěži
  Pro zapojení do soutěže se vyžaduje, aby soutěžící po dobu trvání soutěže vytvořil a odeslal svou objednávku. Výhra bude odeslána soutěžícímu nejpozději dva dny po úhradě a převzetí všech jeho objednávek, které během konání soutěže vytvořil. Každá objednávka bez ohledu na její hodnotu bude v uvedeném termínu konání soutěže zařazena do slosování. Soutěžící, který během trvání soutěže zrealizuje více objednávek, bude do soutěže zařazen v počtu odpovídajícímu počtu jeho objednávek.

 2. Výhra
  Balíček v hodnotě 1.500 Kč:
  1. SPHERE slevová karta
  2. HillVital tuška
  3. HillVital krabička na léky 
  4. Almara Soap - Přírodní maska na obličej BRIGHT FACE

  5. Almara Soap - Olej pro suchou a jemnou pleť GLOW
  6. Almara Soap - Peeling na rty s bio kakaem COCOA LIPS

  Každý soutěžící je oprávněn vyhrát pouze jednu (1) výhru, a to i v případě jeho vícenásobného zařazení do soutěže.

 3. Určení vítěze a seznámení o výhře
  Po uplynutí termínu soutěže, v úterý 15.11.2022 ve 12:00, budou vítězové vylosováni mezi soutěžícími, prostřednictvím souboru EXCEL určeným k losování soutěžících. Vítězové budou také kontaktováni přímo Organizátorem na jimi uvedených kontaktech, emailem nebo telefonicky. V případě, že vítěz nebude reagovat na oznámení výhry do 14 dnů ode dne slosování a neprojeví zájem výhru si převzít, ztrácí na výhru nárok.
 4. Způsob předání výhry
  Výhra bude zaslána výhercům prostřednictvím PPL, nebo zásilkovny, přičemž poplatek za dopravu bude hrazen Organizátorem.
 5. Ochrana osobních údajů

Organizátor jako provozovatel v souladu se zákonem č.j. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů ao změně některých zákonů (dále jen „Zákon o ochraně osobních údajů“) a současně Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „Nařízení“) zpracovává osobní údaje soutěžícího, které získal při prodeji zboží, na základě jeho oprávněného zájmu, přičemž důvodně očekává, že v případě výhry bude kupující akceptovat výhru. Organizátor pro účely soutěže zpracovává osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení a v případě Výhry současně iv rozsahu korespondenční adresa, e-mailová adresa a telefonický kontakt po celou dobu trvání Soutěže, a to za účelem provozování Soutěže (např. realizace Soutěže, předání a převzetí výhry).

Organizátor jako provozovatel tímto prohlašuje, že osobní údaje použije pouze pro výše uvedené účely.

Poučení:

Soutěžící má právo na informace, opis a opravu osobních údajů. Dotčená osoba může provozovatele v souvislosti se zpracováním jeho osobních údajů kdykoli kontaktovat, a to na emailové adrese info@hillvitalshop.cz

Ochrana osobních údajů se řídí ustanoveními zákona o ochraně osobních údajů, přičemž práva dotčené osoby jsou upravena zejména v druhé hlavě zákona o ochraně osobních údajů; Např. právo na základě písemné žádosti požadovat např. v obecně srozumitelné formě seznam osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, potvrzení, zda jsou, nebo nejsou osobní údaje o dotyčné osobě zpracovávány, opravu nebo likvidaci nesprávných, neúplných nebo neaktuálních osobních údajů, které jsou předmětem zpracování a pod.

Osobní údaje, které Soutěžící poskytne Organizátorovi, musí být pravdivé a v případě jejich změny je Soutěžící povinen o jejich změně neprodleně informovat Organizátora.

V případě neaktuálnosti poskytnutých osobních údajů, po splnění účelu a po podání námitky budou tyto osobní údaje zlikvidovány.
Organizátor bude tyto osobní údaje zpracovávat pouze po dobu trvání soutěže.

 1. Závěrečná ustanovení
  V případě jakýchkoli pochybností o splnění pravidel Soutěže rozhodne o dalším postupu Organizátor, který si současně vyhrazuje právo na změnu tohoto Statutu a/nebo podmínek Soutěže po jejím vyhlášení.