Ztráta sluchu, první znak stárnutí

Ztráta sluchu, první znak stárnutí

Nejčastější příčiny ztráty sluchu

 

K ztrátě sluchu může dojít bohužel i v důsledku vyššího věku. Ztráta může probíhat pomalu anebo se náhle objevit. Příznaky, které ztrátu sluchu provází jsou různé, jako například bolesti ucha, pískání, závratě nebo tlak. Rozlišujeme nervovou a kombinovanou ztrátu sluchu.
Normální sluch se pohybuje v rozmezí 0 až 25 decibelů. To znamená, že s dobrým sluchem můžeme slyšet dech, který má přibližně 10 decibelů. Při mírné ztrátě sluchu je prach 25 až 40 decibelů, ale stále slyšíme normální řeč. Nad tuto hranici hovoříme už o vážné ztrátě sluchu. V tomto případě je potřebné křičet případně nosit sluchadlo.


Časté příčiny ztráty sluchu:


Starnutí: Když stárneme, struktura ucha ztrácí svoji elasticitu a malé vlasové buňky už nereagují tak dobře na zvukové vlny.
Infekce, zápal: Zápaly nebo infekce můžou způsobit poškození středního ucha, které se obvykle regeneruje rychle(např. Akutní zápal středního ucha.)
Hlasitý zvuk: Hlučné pracovní prostředí nebo hlasité poslouchání hudby může poškodit sluch.
Perforovaný bubínek: Infekce, silný šum, poranění hlavy, nebo intenzivní tlak(např. Potápění) můžou poškodit bubínek,což může vést k ztrátě sluchu.